סכום התרומה 

לתרומה באמצעות העברה בנקאית

פרטי החשבון להעברה:

בנק דיסקונט
סניף: 361
חשבון : 162810751

מוטב: לב-לב ישראל העמותה הישראלית לסרטן הלבלב